Natuurvriendelijke Oever 1

CurrentDesired
collage

Who

Boer in Midden Delfland

Explanation of the difference between the current and the desired situation.

- In toekomst zou een afrastering komen zodat koe niet meer in oever kan staan. - In de toekomst geen ganzen in de zomer (want die bemesten de grond en daar wil de koe niet meer eten) - Geen bomen in de toekomst (want die horen hier niet) maar wel meer bloemen, liefst veel variatie. - Fietspad/ wandelpad blijft voor recreatie mogelijkheden

How did you get from the current to the desired situation?

1. Aanleg - afrastering: draadje en paaltjes en elektriciteit - omstandigheden om plantjes te laten groeien, niet per se inzaaien nodig - riet er uit (afplaggen) of kort genoeg gemaaid een aantal jaar om groei tegen te gaan. - Afspraak tussen HhD en agrariër in overleg over timing van constructie en hoe (wat handig wat is niet nuttig) 2. Onderhoud - altijd bij agrarier - markt conform vergoed - agrariër kan beter werk in passen in bedrijfsvoering dan aannemer/loonwerker o gaat hier dan om winst in planning en dus in tijd en in geld 3. Controle - in NvO pilot was iemand bij HhD voor de controle aangenomen maar die kwam eigenlijk nooit

How can you contribute to the answer you have given on the previous question?

- Onderhoud van de 'nieuwe' oever met normale werkzaamheden mee nemen - Land is nog in bezit van mij, dus moet het hoogheemraadschap erfdienstbaarheid opleggen als ik NvO moet onderhouden.