Natuurvriendelijke Oever 2

CurrentDesired
collage

Who

Boer in Midden Delfland

Explanation of the difference between the current and the desired situation.

- Er is nog steeds onderwaterbeschoeiing om de oever te beschermen - Geen riet meer zodat molen weer zichtbaar is en recreanten ook de polder in kunnen kijken. - Om kant in eerste instantie te laten ontwikkelen is een afrastering nodig. Deze kan mogelijk weg als de plantjes zich ontwikkeld hebben: poot afdrukken van vee zou bevorderlijk kunnen zijn voor plantjes ontwikkeling.

How did you get from the current to the desired situation?

How can you contribute to the answer you have given on the previous question?

n.v.t.