Natuurvriendelijke Oever 2

CurrentDesired
collage

Who

Boer in Midden Delfland

Explanation of the difference between the current and the desired situation.

- Er is nog steeds onderwaterbeschoeiing om de oever te beschermen - Geen riet meer zodat molen weer zichtbaar is en recreanten ook de polder in kunnen kijken. - Om kant in eerste instantie te laten ontwikkelen is een afrastering nodig. Deze kan mogelijk weg als de plantjes zich ontwikkeld hebben: poot afdrukken van vee zou bevorderlijk kunnen zijn voor plantjes ontwikkeling.

How did you get from the current to the desired situation?

1. Aanleg a. Riet op plekken verwijderen en daar gebiedseigen planten in zetten (zoals zwanenbloem bijv.) [HhD of aannemer] 2. Onderhoud a. Maaisel afvoeren zoals nu is wel goed, arm maken van kant is wel goed [HhD of aannemer] b. Droge oever kan ik [aangelande] onderhouden c. Natte kant alleen als markt conforme prijs voor krijgt: “vind wel leuk hoe het 'ideaal' beeld er uit ziet, of boer of aannemer hier voor ingeschakeld wordt, het kost toch geld. Dus ook naar boer geen fooitje, maar zoals het hoort. [aangelande] i. Vergoeding op basis van uur prijs en tijdsbesteding. Die uur prijs ligt al vast = kosten van boer per uur. ii. Als loonwerker het voor minder kan doen per uur dan moet hij het maar doen (maar wel liefst een plaatselijke loonwerker, zoals degene die het nu doet). d. Nu: een loonwerker komt 2 keer per jaar het droge en natte talud doen. Hij belt als hij het land op wil en tot nu toe gaat dat hier goed. 3. Controle - Monitoren door HhD (of aannemer): o meer stukken kort houden om woekeraars te weren o Zorgen dat recreant toch ervaart als positief en open landschap kan zien en waarderen. o Aanpakken zoals het schouwen (zoals nu mogen ze gewoon langskomen, meestal wordt er wel vooraf gebeld .. maar er is in HhD wat wisseling van de wacht geweest dus is aangelande onzeker over hoe monitoring van de NvOs is gegaan in de pilot)

How can you contribute to the answer you have given on the previous question?

n.v.t.