Natuurvriendelijke Oever 3

CurrentDesired
collage

Who

Boer in Midden Delfland

Explanation of the difference between the current and the desired situation.

- Het fietspad is verplaatst en er is een extra sloot bijgekomen - glooiende oever met onder water beschoeiing zodat plantjes in de plasberm kunnen groeien. - wel nog rietkraag want: o dat zuivert het water o kan dienen als geluidsdemper (tegen geluid van de weg) o al belemmert de kraag het uitzicht, in bovenstaande situatie kunnen fietsers wandelaars etc. wel de wei in kijken.

How did you get from the current to the desired situation?

1. Aanleg: - HhDelfland verantwoordelijk maar wel in samen spraak en overleg met aangelanden - Binnen HhD zijn er verschillende afdelingen die in elkaar vaar water zitten, die moeten meer samen werken o Bijv. een plasberm zou gezien kunnen worden als een vorm van demping, dus krijg je met meerdere interesses/belangen binnen HhD te maken. - En met begeleiding vanuit HhD om aanleg in de gaten te houden. o De persoon zou ook de afspraken met aangelanden en aannemers maken en er zorg voor dragen. - (onderwater) Beschoeiing moet op deze plaats dieper in de grond dan dat ie nu is. Ongeveer zoals in tekeningetje weergegeven. Van, bijvoorbeeld, glasvezel cement en niet hoger dan 30 cm tussen kant en water lijn. 2. Onderhoud - Waterbeheer is de taak van het HhD - Maar als ze zulk soort schoeiing en planten gebruiken (als boven voorgesteld) dan zal er weinig onderhoud zijn. Onderhoud nu is voornamelijk omdat er riet is dat zo sterk groeit. - Enerzijds: Niet door aangelanden want dan krijg je te veel “eigen ideeën” en minder consequent onderhoud. Daarbij: o Ik heb niet de goede spullen er voor (maaiers, e.d.) - Maar anderzijds: beheer door aangelanden kan wel nuttig zijn omdat zij in de praktijk zien wat situatie is en wanneer werkzaamheden nuttig/niet nuttig 3. Controle (door HhD) - 1 x per 5 jaar kijken welke planten echt te hard zijn door gegroeid - Controleren waar veel riet in plasberm is gekomen - Hierbij moeten mensen met kennis en macht om iets te eisen (enforcing) die ook consequent zijn o Kennis van zaken, vooral de praktische o Hoe aannemers uit te “kiezen” en te monitoren

How can you contribute to the answer you have given on the previous question?

NvO is niet zozeer voor boer interessant, maar misschien voor recreanten. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Echter, we moeten zorgen dat de oever wel zichtbaar is die eenmaal aangelegd wordt. Ik heb wel ervaring en kennis over: hoe oever construeren en hoe het zou moeten gebeuren.