Natuurvriendelijke Oever 5

CurrentDesired
collage

Who

Medewerker hoogheemraadschap

Explanation of the difference between the current and the desired situation.

- Kassen zijn wat verder van de oever verwijderd - Monocultuur van riet is vervangen door meer diversiteit aan vegetatie - Je kan in de toekomst de koeien en het uitzicht zien omdat de riet haag weg is - In de toekomst een geleidelijke overgang tussen water en land kant, - Iets minder koeien bij de rand, maar wel een aantal die als maaiers dienen. Hierdoor is een afrastering wel nodig (al zou ik die liever ook niet willen)

How did you get from the current to the desired situation?

Aanleg - Beschoeiing moet verwijderd worden of weggedrukt worden tot onder het waterniveau. (in het veen, vaak beschoeiing nodig) - Riet moet ingeplant worden als er afkalving optreed of liever wisselend beheer, niet overal hoeft er iets geplant te worden (vaak nog veel zaden in bodem). - Vereist samenwerking tussen HhDelfland, Gemeentes, Recreatie en Agrariërs Want iedereen heeft andere doelen, dus wil je inventariseren wat je gezamenlijk wil. Dus niet alleen met geld en eigen doel aan werkzaamheden beginnen. - inventarisatie nodig van: o bodemgesteldheid o vegetatie al aanwezig (desnoods zaadbank in bodem als mogelijk)

How can you contribute to the answer you have given on the previous question?

Onderhoud - Oever is eigendom van HhD en die is dus ook voor onderhoud verantwoordelijk o In ideaal beeld zouden de agrariërs de oever onderhouden, tegen dezelfde kosten als dat de aannemer er voor krijgt (indien dit wettelijk mogelijk is). • Dan kan agrariër namelijk ook het beste onderhouden wanneer het mogelijk is, wellicht wel binnen bepaalde aangegeven periodes (die volgens flora en fauna wet ook zijn bepaald) Controle - HhD moet het steekproefsgewijs uitvoeren - Er moeten in ieder geval geen schrijven tussen de agrariër en HhD komen, (een intermediair zou mogelijk niet wenselijk zijn) - Contract en consequenties in overleg met agrariërs opgesteld en afspraken over maken (zoals men ook met de aannemers doet) - Consequenties”straffen” door Hhd afdeling Handhaving laten uit/doorvoeren volgens het opgestelde contract met agrariers, anders krijgt controleur een rare dubbele rol.