Natuurvriendelijke Oever 6

CurrentDesired
collage

Who

Boer in Midden Delfland

Explanation of the difference between the current and the desired situation.

- Geen ganzen meer, (fuut en waterkip mogen blijven) hierdoor is de verhouding tussen koe en vogel is weer zoals het zou moeten zijn - Koe verschijnt weer voornamelijk als maaier van rand - Onderwaterbeschoeiing blijft tegen afkalving en stukje van de rietkraag mogen ook blijven, maar moet onderhouden worden zodat andere plantjes ook kunnen groeien. - Je moet wel de polder in kunnen kijken, dus ook wat lage vegetatie - Sloot moet weer op diepte (uitgebaggerd worden tot minstens 90cm) - Als sloot weer uitgediept dan ook kano's er in

How did you get from the current to the desired situation?

1. Aanleg - moet gedaan worden door HhDelfland - Idealiter zou de kant helemaal uitgegraven moeten worden, maar om kant te houden, is riet nodig. - Oever hoeft niet per se opnieuw aangelegd, maar er moet - gesloot worden - kruipend riet moet weggehaald worden 2. Onderhoud - de aannemer die door HhD werk doet mag dit zeker blijven doen - goede communicatie (belt voordat hij komt) en alles in goed overleg - komt uit het gebied en kijkt naar situatie of hij op het land kan komen - 2 x per jaar maaien (is misschien wel niet natuurvriendelijk maar hier wel essentieel om riet wildgroei tegen te gaan) - Afrastering zou mogelijkheid zijn alleen onder de oude vorm van afspraken en vergoeding (moet rendabel zijn zodat elektriciteit en vervanging van draad mogelijk is) 3. Controle - zou door HhD gedaan moeten worden, bijvoorbeeld als deel van de Schouw - en bij melding moet er iets aan gedaan worden (wat nu niet het geval is. Dit is te zien aan de ondiepte van de watergang waar niks aan gedaan wordt)

How can you contribute to the answer you have given on the previous question?

Van mij hoeft niet zo zeer een “natuur” oever te zijn. De hoofdfunctie van de watergang is doorvoer van water, dat moet voorrang hebben