Natuurvriendelijke Oever 7

CurrentDesired
collage

Who

Medewerker hoogheemraadschap

Explanation of the difference between the current and the desired situation.

- De linker oever blijft vrijwel hetzelfde als de huidige situatie, alleen liever aan twee kanten natuurvriendelijke oevers. (Dit kan voornamelijk in de brede watergangen.) - Meer water/drijvende planten (zoals gele plomp en water lelies (zie getekende cirkels) - Minder hoog opgaand riet (dus meer van het landschap zichtbaar, zoals de koe in de wei, de molen of het water. - Fietspad is minder dicht langs water in polder, maar bij boezem kan het pas wel weer dicht bij de rand zijn - Wel afrastering nodig (zie paaltjes in het riet) - Ganzen horen er wel, maar niet in te grote hoeveelheden - Recreëren (fietsen, joggen) is mogelijk, maar kano's zouden fauna langs oever kunnen verstoren (al is dat wel een mooie manier om de oever te bekijken)

How did you get from the current to the desired situation?

a. Onderhoud (en beheer) - Twee mogelijkheden: door aannemer laten doen OF door agrariër laten doen Eigenlijk zou dit door de goedkoopste gedaan moeten worden (via aanbesteding), want er moet toch op de kosten gelet worden. MAAR als HhD met agrariërs ook met andere dingen wil samen werken, is het te overwegen om agrariër iets meer vergoeding te betalen zodat er (in een soort pakket) ook samen aan andere zaken gewerkt kan worden (bijv. mestvrije zone). b. Controle - Afspraken nodig over wijze van beheer: hierop kunnen aannemer/agrariër aangesproken worden - Bij herhaling van 'fout' krijgt minder vergoeding of (andere) aannemer komt werkt doen. - HhD zou steekproefsgewijs aannemer controleren. Bij beheer door de boeren ligt dat anders omdat je wel iedere boer moet “controleren,” daar is meer capaciteit voor nodig bij HhD.

How can you contribute to the answer you have given on the previous question?

Wij kunnen mogelijk bijdragen aan: Aanleg - Zal vanuit HhDelfland moeten gaan, want agrariërs meestal geen belang bij NvOs - HhD maakt ontwerp en bereid constructie voor (besteedt constructie aan) - Oeverstrook aanschaffen (dit is beter voor de continuiteit) - Strook kan ook gehuurd worden (maar als boer geen zin meer, dan is HhD oever 'kwijt'